Axudas para gastos derivados das solicitudes de patentes, rexistro de software ou modelos de utilidade para o persoal investigador adscrito ao Campus Industrial de Ferrol 2024

Axudas para gastos derivados das solicitudes de patentes, rexistro de software ou modelos de utilidade para o persoal investigador adscrito ao Campus Industrial de Ferrol 2024 Facilitar que o persoal investigador adscrito ao Campus Industrial de Ferrol da Universidade da Coruña (UDC) poida patentar os seus resultados de investigación, rexistrar un software ou un modelo […]

Bolsas de verán para estudantado do Campus Industrial de Ferrol 2024

Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol (EPEF)

Bolsas de verán para estudantado do Campus Industrial de Ferrol 2024 Esta acción pretende incentivar a incorporación do estudantado de máster das titulacións do Campus Industrial de Ferrol (CIF) aos programas de doutoramento do mesmo, ou a incorporación do estudantado matriculado no último curso de grao das titulacións do CIF aos másteres do CIF, involucrándoos […]

Axudas para a mobilidade nacional do persoal adscrito ao Campus Industrial de Ferrol 2024

Axudas para a mobilidade nacional do persoal adscrito ao Campus Industrial de Ferrol 2024 Esta acción pretende incentivar a mobilidade nacional para iniciar colaboracións con outras entidades universitarias ou empresariais a nivel nacional e fomentar a participación do persoal do Campus Industrial de Ferrol en proxectos no marco de convocatorias nacionais. A duración mínima das […]

Axudas para a mobilidade internacional do persoal adscrito ao Campus Industrial de Ferrol 2024

Axudas para a mobilidade internacional do persoal adscrito ao Campus Industrial de Ferrol  2024 Esta acción pretende incentivar a mobilidade internacional co fin de realizar estancias docentes ou de investigación, alcanzar a mención de doutoramento internacional no caso das persoas adscritas en formación, conseguir colaboracións con outras entidades a nivel internacional, motivar a participación do […]

Convocatoria pequeno equipamento Campus Industrial de Ferrol 2024

Convocatoria pequeno equipamento Campus Industrial de Ferrol 2024 Convocatoria de axudas para a adquisición de pequeno equipamento científico para o persoal investigador permanente e non permanente adscrito ao Campus Industrial de Ferrol. Referencia axuda: Convenio Xunta de Galicia-Universidade da Coruña. Título: Convenio de financiación Campus de Especialización (Campus Industrial de Ferrol)   Enlace á convocatoria […]

Bolsas do Campus Industrial de Ferrol para alumnado estranxeiro 2024

Bolsas do Campus Industrial de Ferrol para alumnado estranxeiro 2024 O Programa de Bolsas do Campus Industrial de Ferrol para Estudos de Mestrado Universitario diríxese a egresados/as estranxeiros/as que queiran cursar estudos oficiais de mestrado universitario nas titulacións do Campus Industrial de Ferrol que se indican a continuación: – Mestrado universitario en materiais complexos: análise […]

Axudas para financiar estadías e visitas de persoal investigador estranxeiro

Axudas para financiar estadías e visitas de persoal investigador estranxeiro Esta acción pretende atraer ao Campus Industrial de Ferrol persoal investigador de centros estranxeiros, co obxecto de impulsar a internacionalización, estimulando a colaboración científica entre eles e o persoal investigador do Campus Industrial de Ferrol. Ofrécense dúas modalidades: a) Estadías: duración mínima dun mes e […]

Contratación dun/ha técnico/a para apoio a tarefas de I+D+i en fabricación aditiva no campus industrial de Ferrol, 2024-2028. – Ref. Convocatoria 2024/CP/081

O Campus Industrial de Ferrol e a Oficina de Relacións Internacionais (ORI) organizan, do 3 ao 7 de outubro, a Internacional Staff Week “Smart Industry and its implications for universtites” na que participa persoal investigador e de administración de 16 universidades de 14 países europeos.

Contratación dun/ha técnico/a para apoio a tarefas de I+D+i en fabricación aditiva, segundo o apartado 1.1 do Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e a Universidade da Coruña (UDC) para o desenvolvemento de accións estratéxicas no campus industrial de Ferrol, 2024-2028 – Ref. Convocatoria 2024/CP/081 Oficina Campus Industrial de Ferrol […]

Contratación de un técnico/a de apoio a I+D no campus industrial de Ferrol, 2024-2028 – Ref. Convocatoria 2024/CP/080

O Campus Industrial de Ferrol e a Oficina de Relacións Internacionais (ORI) organizan, do 3 ao 7 de outubro, a Internacional Staff Week “Smart Industry and its implications for universtites” na que participa persoal investigador e de administración de 16 universidades de 14 países europeos.

Contratación de un técnico/a de apoio a I+D, segundo o apartado 6.1 do Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e a Universidade da Coruña (UDC) para o desenvolvemento de accións estratéxicas no campus industrial de Ferrol – Ref. Convocatoria 2024/CP/080 Oficina Campus Industrial de Ferrol – Vicerreitoría do Campus de […]