Investigación Interdisciplinar

Investigación

O Campus Industrial de Ferrol potencia a investigación no ámbito da industria intelixente e humanizada, ademais da fabricación avanzada, co fin de lograr un maior impacto na sociedade e o tecido produtivo, posicionándose así como un piar da I+D+i a nivel nacional e internacional. 

As diferentes liñas de investigación do Campus Industrial de Ferrol céntranse nas seguintes:

Centro de Investigación en Tecnoloxías Navais e Industriais (CITENI)

Grupos e Unidades de Investigación do Campus Industrial de Ferrol

Principais Resultados 2018-2021

Cifras de Investigación e Produción Científica

+ 0
Investigadores/as
adscritos/ as
0 %
Permanentes
0 %
non
permanentes
0 %
en
formación
0
centro de
investigación
0
Teses
DEFENDIDAS
0
Teses
en curso
0
Contribucións
en Congresos
0
Artigos
en revistas
0
LIBROS/
CAPÍTULOS DE LIBROS
0
Patentes
solicitadas
0
Rexistros
de software
0
proxectos de investigación e
axudas estructurais
+ 0 M
EN PROXECTOS DE INVESTIGACIÓN
E AXUDAS ESTRUTURAIS