Axudas para a publicación en aberto

Axudas para a publicación en aberto destinadas a persoal investigador adscrito ao Campus Industrial de Ferrol

Esta acción pretende facilitar que o persoal investigador adscrito ao Campus Industrial de Ferrol (CIF) difunda os seus resultados de investigación mediante a publicación en revistas en aberto, de pago, aumentando así a súa visibilidade, a do CIF e, por extensión, da Universidade da Coruña.

Tamén se busca apoiar á obrigatoriedade de publicar neste tipo de revistas por parte dalgunhas convocatorias de financiación de proxectos.

Por outra parte, esta acción contribúe a alcanzar o indicador do CIF de número de publicacións en revistas Q1 y Q2 do JCR.

Enlace á convocatoria

Listaxe solicitudes aprobadas

Imaxe: jcomp

LJLK