Bolsas do Campus Industrial de Ferrol para alumnado estranxeiro que queira cursar nel estudos de máster universitario

O Campus Industrial de Ferrol da Universidade da Coruña (UDC) pretende con esta acción
incentivar a súa internacionalización, entendida como acción transversal prioritaria que se
concreta en fomentar o número de estudantes estranxeiros/as no seu seo, así como o
número de colaboracións con entidades internacionais.

O Programa de Bolsas do Campus Industrial de Ferrol para Estudos de Máster Universitario
diríxese a egresados/as estranxeiros/as que queiran cursar de forma presencial estudos oficiais
de máster universitario nas titulacións do Campus Industrial de Ferrol que se indican a
continuación:

06/02/2023 Convocatoria de Bolsas do Campus Industrial de Ferrol para alumnado estranxeiro que queira cursar nel estudos de máster universitario (Sede Electrónica da Universidade da Coruña)