Bolsas do Campus Industrial de Ferrol para alumnado estranxeiro que queira cursar nel estudos de máster universitario

O Campus Industrial de Ferrol da Universidade da Coruña (UDC) pretende con esta acción
incentivar a súa internacionalización, entendida como acción transversal prioritaria que se
concreta en fomentar o número de estudantes estranxeiros/as no seu seo, así como o
número de colaboracións con entidades internacionais.

O Programa de Bolsas do Campus Industrial de Ferrol para Estudos de Máster Universitario
diríxese a egresados/as estranxeiros/as que queiran cursar de forma presencial estudos oficiais
de máster universitario nas titulacións do Campus Industrial de Ferrol que se indican a
continuación:

06/02/2023 Convocatoria de Bolsas do Campus Industrial de Ferrol para alumnado estranxeiro que queira cursar nel estudos de máster universitario (Sede Electrónica da Universidade da Coruña)

Resolución Provisional (publicada en Sede Electrónica o 19/05/2023)

Resolución Definitiva (publicada en Sede Electrónica o 15/06/2023)