Colaboración na dinamización para estudantado do Campus Industrial de Ferrol

Colaboración na dinamización das actividades do Campus Industrial de Ferrol durante o curso 2023/2024

Esta acción pretende involucrar ao estudantado matriculado nalgunha titulación do CIF para que colabore nos eventos organizados no marco das accións do campus de especialización.

 

Lista personas admitidas colaboración Campus Industrial

Asignación de Eventos