Novembro 8, 2022

Xornada de Divulgación “Próteses de baixo custo e dispositivos intercambiables para persoas en sistuación de vulnerabilidade”

Xornada de Divulgación “Próteses de baixo custo e dispositivos intercambiables para persoas en sistuación de vulnerabilidade”

Organiza a Unidade de Investigación en Terapia Ocupacional e a Oficina de Cooperación e Voluntariado da Universidade da Coruña.

Martes 8 de novembro de 2022 ás 10:00 horas

Salón de Actos Concepción Arenal do Campus Industrial de Ferrol

Xornada de Divulgación "Próteses de baixo custo e dispositivos intercambiables para persoas en sistuación de vulnerabilidade"
Xornada de Divulgación “Próteses de baixo custo e dispositivos intercambiables para persoas en sistuación de vulnerabilidade”