II Axudas para o Doutoramento Industrial no Campus Industrial de Ferrol

Na súa aposta pola especialización, o Campus Industrial de Ferrol da Universidade da Coruña (UDC) promove esta axuda para a formación nunha empresa da contorna de un doutor/a matriculado/a en un programa de doutoramento deste campus, naquelas áreas especialmente interesantes para o Campus Industrial de Ferrol pola súa consideración de estratéxicas dentro da planificación da entidade:

a) Robótica industrial

b) Materiais

c) Optimización de procesos industriais

d) Enxeñaría naval e offshore

e) Xestión industrial

f) Desenvolvemento do produto

Concederanse unha axuda para a incorporación de un estudante de programa oficial de doutoramento do Campus Industrial de Ferrol con base nun proxecto de investigación que se desenvolva neste campus e que implique unha colaboración directa entre unha empresa e un/unha investigador/a adscrito/a ao Campus Industrial de Ferrol.

Financiado por Convenio Xunta de Galicia-Universidade da Coruña