Axudas do CIF para financiar estadías de persoal investigador visitante senior entre un e seis meses

Axudas para financiar estadías de persoal investigador visitante senior

Esta acción pretende atraer ao Campus Industrial de Ferrol persoal investigador de centros estranxeiros de prestixio excepcional, con obxecto de impulsar a internacionalización, estimulando a colaboración científica entre eles e o persoal investigador do Campus Industrial de Ferrol. Tamén se pretende fomentar o intercambio e actualización de coñecementos entre as persoas investigadoras do Campus Industrial de Ferrol e a persoa investigadora visitante. O obxectivo é ademais que destas colaboracións poidan resultar actividades investigadoras que se concreten en proxectos de investigación e publicacións de alto impacto, á vez que se amplíe a oferta formativa do Campus Industrial de Ferrol en áreas de recoñecemento internacional que supoñan un alto valor engadido para a nosa universidade.

Para iso convócanse para cubrir os gastos de viaxe e estadía da persoa investigadora. As visitas deben ter unha duración mínima dun mes e máxima de seis. As axudas comprenderán dous conceptos: a axuda para a estancia, destinada aos gastos de aloxamento e manutención, e a axuda para a viaxe, destinada aos gastos da viaxe.

As datas de realización da visita estarán comprendidas entre o 01 de maio e o 30 de outubro de 2023.

O prazo de presentación de solicitudes será de 10 días desde a data de publicación desta convocatoria na páxina web do Campus Industrial de Ferrol:

CONVOCATORIA (Publicada 09/05/2023)

Resolución Provisional

Resolución Definitiva

SLDLKSJF