Axudas para a mobilidade internacional do persoal docente e investigador do Campus Industrial de Ferrol

Esta acción pretende incentivar a internacionalización do Campus Industrial de Ferrol e por extensión da Universidade da Coruña (UDC), mediante a mobilidade internacional do persoal
docente e investigador (PDI) adscrito a este campus, co fin de realizar estadías docentes e/ou de investigación e conseguir colaboracións con outras entidades do estranxeiro.

Tamén se pretende incentivar a participación do persoal investigador do Campus Industrial de Ferrol en proxectos europeos e apoiar o deseño de actividades formativas internacionais.

Con esta acción compleméntase a convocatoria de axudas á internacionalización da UDC financiadas polo Campus Industrial de Ferrol na súa acción VI («Axudas para a mobilidade internacional do persoal docente e investigador adscrito ao Campus Industrial de Ferrol»), que se publicou con data do 18/01/2022.

A diferenza con estas axudas en que se financian estadías de aproximadamente un mes é que nesta convocatoria se financian estadías máis longas (de entre un e tres meses) ou visitas.

 

Financiado por Convenio Xunta de Galicia-Universidade da Coruña