Axudas para financiar estancias de persoal investigador visitante senior

Axudas para financiar estancias de persoal investigador visitante senior

Esta acción pretende atraer ao Campus Industrial de Ferrol persoal investigador de centros
estranxeiros de prestixio excepcional, con obxecto de impulsar a internacionalización,
estimulando a colaboración científica entre eles e o persoal investigador do Campus Industrial
de Ferrol. Tamén se pretende fomentar o intercambio e actualización de coñecementos entre
as persoas investigadoras do Campus Industrial de Ferrol e a persoa investigadora visitante.

O obxectivo é ademais que destas colaboracións poidan resultar actividades investigadoras
que se concreten en proxectos de investigación e publicacións de alto impacto, á vez que se
amplíe a oferta formativa do Campus Industrial de Ferrol en áreas de recoñecemento
internacional que supoñan un alto valor engadido para a nosa universidade.
Para iso convócanse para cubrir os gastos de viaxe e estancia da persoa investigadora. As
visitas deben ter unha duración mínima de tres meses e máxima de seis.

02/02/2023 Axudas para financiar estancias de persoal investigador visitante senior (Sede Electrónica da Universidade da Coruña)

 

Resolución Provisional

Resolución Definitiva