Axudas para gastos derivados das solicitudes de patentes ou rexistro de software para o persoal investigador adscrito ao Campus Industrial de Ferrol

OBXECTO

Facilitar que o persoal investigador adscrito ao Campus Industrial de Ferrol da Universidade da Coruña (UDC) poida patentar os seus resultados de investigación ou rexistrar un software.

Financiado por Convenio Xunta de Galicia-Universidade da Coruña