Axudas para gastos derivados das solicitudes de patentes, rexistro de software ou modelos de utilidade

Axudas para gastos derivados das solicitudes de patentes, rexistro de software ou modelos de utilidade para o persoal investigador adscrito ao Campus Industrial de Ferrol

Facilitar que o persoal investigador adscrito ao Campus Industrial de Ferrol da Universidade da
Coruña (UDC) poida patentar os seus resultados de investigación, rexistrar un software ou un modelo de utilidade. Concederanse axudas que cubran ata o 80% dos gastos relacionados cos conceptos subvencionables, ata un importe máximo de 2.000 €.

Enlace á convocatoria