Bolsas de verán para estudantado do Campus Industrial de Ferrol

Bolsas de verán para estudantado do Campus Industrial de Ferrol

Esta acción pretende incentivar a incorporación de estudantado de máster das titulacións do
Campus Industrial de Ferrol (CIF) aos programas de doutoramento do mesmo, ou a
incorporación do estudantado matriculado no último curso de grao das titulacións do CIF aos
másteres do CIF, involucrándoos nalgunha liña de investigación que poida dar lugar a algunha
publicación.
Con este fin convócanse 2 bolsas de verán para a incorporación destes/as estudantes nalgunha
das liñas de investigación, dirixidas por persoal investigador adscrito ao CIF, durante 2 meses
para a realización de tarefas de apoio á investigación do grupo correspondente.

Convocatoria:

03/02/2023 Bolsas de verán para estudantado do Campus Industrial de Ferrol

Resolucións:

Solicitudes admitidas-excluidas provisional

Solicitudes admitidas-excluidas definitiva