Contratación 2 investigadores/as asociados/as. Talento investigador

OBXECTO DO CONTRATO: Contratación de 2 investigadores/as asociados con tarefas propias da categoría e na liña do cumprimento dos indicadores de investigación nos que se basa o Convenio:
– Incorporarse a algunha das liñas estratéxicas de investigación do CIF
– Xerar sinerxias con investigadores/as do CIF
– Atraer personal investigador en formación
– Establecer relacións de colaboración nacional e internacional con grupos de investigación e con investigadores/as individuais.
– Concorrer a convocatorias nacionais e internacionais que permitan a financiación da investigación
– Difundir resultados de investigación en entornos nacionais e internacionais que se adecúen aos indicadores do CIF
– Potenciar a elaboración de productos de investigación (patentes, rexistros software……) con transferencia á industria de acordo coa filosofía do CIF.
– Publicar os resultados da investigación en revistas de alto impacto

Financiado por Convenio Xunta de Galicia-Universidade da Coruña