Convocatoria de contratación dun/ha técnico/a para apoio a tarefas de I+D+i en fabricación aditiva – Ref. Convocatoria 2023/CP/083

Convocatoria de contratación dun/ha técnico/a para apoio a tarefas de I+D+i en fabricación aditiva

– Ref. Convocatoria 2023/CP/083

Oficina Campus Industrial de Ferrol – Vicerreitoría do Campus de Ferrol e Responsabilidade Social

Referencia axuda: Convenio Xunta de Galicia-Universidade da Coruña

Título: Convenio de financiación Campus de Especialización (Campus Industrial de Ferrol)
Liña de investigación / Servizos científico-técnicos: Desenvolvemento de accións estratéxicas no Campus Industrial de Ferrol
2021-2023

 

22/03/2022 – Convocatoria de Contratación (Sede Electrónica da Universidade da Coruña)