Convocatoria de contratación dun/ha técnico/a superior de Comercialización das Capacidades do Campus Industrial de Ferrol – Ref. Convocatoria 2022/CP/145

Convocatoria de contratación dun/ha técnico/a superior de Comercialización das Capacidades do Campus Industrial de Ferrol

Ref. Convocatoria 2022/CP/145

Oficina Campus Industrial de Ferrol – Vicerreitoría do Campus de Ferrol e Responsabilidade Social

Referencia axuda: Convenio Xunta de Galicia-Universidade da Coruña
Título: Convenio de financiación Campus de Especialización (Campus Industrial de Ferrol)
Liña de investigación / Servizos científico-técnicos: Desenvolvemento de accións estratéxicas no Campus Industrial de Ferrol
2021-2023

24/11/2022 Resolución definitiva e acta de cualificacións (Sede Electrónica da Unviersidade da Coruña)

10/11/2022 – Proposta de resolución e acta de cualificacións (Sede Electrónica da Universidade da Coruña)

4/11/2022 – Lista definitiva de persoas admitidas e excluídas (Sede Electrónica da Universidade da Coruña)

20/10/2022 – Lista provisional de persoas admitidas e excluídas (Sede Electrónica da Unviersidade da Coruña)

14/09/2022 – Convocatoria de Contratación (Sede Electrónica da Universidade da Coruña)