Maio 10, 2024

III Xornada PowerUp Videoxogos Aplicados e Persuasivos

Venres 10 de maio ás 09:30 horas

Capela do Centro Cultural Torrente Ballester de Ferrol

Venres 10 de maio ás 16:30 horas

Salón de Actos Concepción Arenal do Campus Industrial de Ferrol

Máis información no 881 01 3621 ou no correo electrónico comunicacion.campus.industrial@udc.gal