Máis dun centenar de investigadores da UDC e Navantia, involucrados a través do Centro Mixto de Investigación no desenvolvemento do estaleiro do futuro

A Coruña, 27 de novembro de 2023.- A clave do éxito do CEMI, o Centro Mixto de Investigación UDC-Navantia, está en reunir talento e experiencia. O equipo involucrado no programa supera as 100 persoas, 52 da Universidade da Coruña e 47 da compañía pública, ás que habería que engadir outras que se integran nos grupos de traballo a través das subcontratacións necesarias para determinados proxectos.

Igual que Navantia é unha industria de síntese, na que cada produto é o resultado da integración de diversos equipos fabricados por outras compañías, o CEMI ten o reto de obter a mellor solución ensamblando o coñecemento e a experiencia de perfís diferentes. Despois de que o seu antecesor, a Unidade Mixta de Investigación, UMI, UDC-Navantia lograse éxitos moi significativos co traballo en común do persoal da Universidade e a empresa, agora trátase de intensificar a hibridación dos equipos de traballo. Nesta fase do Centro Mixto de Investigación plantéxase o desafío de ir más alá en canto á interdisciplinariedade dos equipos.

A UDC asignou aos proxectos do CEMI 28 investigadores que forman parte do seu persoal. Deles, a maioría son doutores e doutoras en Física, Enxeñaría Industrial, Enxeñaría Informática ou Enxeñaría Naval e Oceánica e nove son catedráticos de universidade. Son perfís cunha longa traxectoria no ámbito tecnolóxico e científico, que suman máis de 800 artigos publicados en revistas científicas e que participaron ou dirixiron máis de 400 proxectos de investigación.

A estes 28 investigadores sénior engádense outras 27 persoas contratadas pola Universidade a tempo completo, con perfís correspondentes a máster en enxeñaría, enxeñaría técnica, grao en enxeñaría ou grao ou licenciatura en ciencias aplicadas. Deles, a metade son novas incorporacións e a outra metade continúan en postos creados no marco da anterior UMI.

Pola súa banda, Navantia asignou 47 persoas aos diferentes proxectos de investigación que está a desenvolver o CEMI. Catro delas dedícanlles o 51% da súa xornada de traballo, mentres que o resto destina entre un 5% e un 15% da mesma a tarefas que abranguen diversos ámbitos como o control de calidade, o apoio ao ciclo de vida, a trazabilidade, o control estatístico de procesos, inspección ou laboratorio, entre outros.

Os perfís de Navantia corresponden tamén a persoas cunha alta cualificación. Titulados e tituladas en Ciencias Químicas, Enxeñaría Naval e Oceánica, Deseño Industrial, Enxeñaría Técnica Naval, Enxeñaría Técnica Industrial en Electrónica, en Mecánica, Enxeñaría de Camiños, Automática ou Telecomunicacións. No equipo hai tamén un doutor enxeñeiro industrial. En conxunto, o persoal que a empresa pública imputou ao programa do CEMI suma máis de 700 anos de experiencia na compañía pública en áreas de alta especialización.