Xornadas de Orientación Profesional do grao en Enfermería

A Facultade de Enfermería e Podoloxía organiza unhas Xornadas de Orientación Profesional orientadas ao alumnado de 4º do grao en Enfermaría, co obxectivo de aproximalos ao mundo laboral e a tódalas formas de acceso a determinados postos.

As xornadas de Orientación Profesional do grao en Enfermaría levaranse a cabo os días 27, 28 e 29 de xuño.  Nelas, diferentes figuras do ámbito académico, laboral e de RRHH aproximarán ao alumnado ao mercado e ás suas posibilidades tanto laborais coma de formación superior. Ao igual que nos últimos anos, trala pandemia da Covid, as xornadas desenvolveranse a través de TEAMS os dous primeros días (27 e 28), sendo presencial o último día (29 de xuño), trala cal, dedicada en exclusiva ás diferentes especialidades e ámbitos da enfermaría, se despedirá a promoción 2019-2023.