Green Campus Ferrol

© Maxim Tolchinskiy on Unsplash

Contaminación

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

A contaminación atmosférica provoca danos a saúde humana e aos ecosistemas. Produce maior risco medioambiental para a saúde,  agrava enfermedades como as respiratorias,  cardiovasculares ou cancerosas,  e por tanto reducen a esperanza de vida.

A contaminación atmosférica prodúcese a través de diversas fontes,  tanto de orixe humano como natural:

 • O consumo de combustibles fósiles para a xeración de electricidade, o transporte,  a industria e os fogares
 • Os procesos industriais e o uso de disolventes
 • A agricultura
 • O tratamento de residuos
 • Fontes de emisión naturais,: erupcións volcánicas, o polvo arrastrado polo vento,  os aerosois de sal mariña e as emisión de compostos orgánicos volátiles das plantas.

 

– Como podemos reducila?

 • Aposta polo transporte público: reduce o uso do coche, e aposta por un transporte sostible,  público,  eficiente e económico.
 • Compra productos locais: evitarás o transporte de produtos dende lugares lexanos, evitando o gasto de combustible e a contaminación que supón.
 • Consume produtos ecolóxicos: para producción destes produtos evítase o uso de elementos químicos que poidan perxudicar o medioambiente.
 • Elixe enerxías renovábeis: este tipo de enerxías obtéñense de fontes naturais que producen enerxía de maneira inesgotable como pode ser o sol, o aire ou o mar. Ademáis de ser inesgotábeis non teñen immpacto no medio ambiente. 

 

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

A contaminación acústica é a presenza no ambiente de ruidos ou vibracións que impliquen molestia,  riesgo,  ou dano nas personas e o ambiente. Unha exposición prolongada ao ruido ten efectos para a saúde tanto fisolóxicos como psicolóxicos. Xera impactos cardiovasculares e metabólicos,  efectos sobre o sono,  deterioro cognitivo e da audición,  problemas nos nacemenetos e en xeral na calidade de vida,  saúde mental e benestar. Por iso é importante intentar reducir a contaminación acústica.

Nos núcleos urbáns a contaminación acústica é moi diversa,  pero xeralmente pode englobarse en 4 categorías:

 • Tráfico rodado, circulación de vehículos: produce o 80% dos ruidos nas cidades.
 • Obras, contruccións industriais: producen o 10% do ruido total.
 • Ferrocarris: producen un 6% do ruido.
 • Bares, locais,  musicais e outro tipo de actividades: forman o 4% do ruido restante.

 

– Como reducila:

 • Pasea pola vía pública de forma ordeada sen gritar.
 • Evita usar o vehículo de motor se non é imprescindibel.
 • Evita realizar actividades ruidosas fora do horario diurno como pasar a aspiradora ou poner lavadoras.
 • Respeta as horas de descanso e o horario nocturno.
 • Evita poñer a música ou a televisión a un volumen moi alto para prevenir as molestias auditivas tanto propias como para o resto dos veciños.

 

CONTAMINACIÓN LUMÍNICA

A contaminación lumínica é un dos problemas máis importantes dos entornos habitados polo ser humano. A excesiva e incorrecta iluminación urbana causa efectos sobre a nosa saúde,  economía e medio ambiente. Tanta luz e tantas horas provoca alteracións do sono e impactos asociados a distintos problemas de saúde como diabetes,  cáncer,  enfermidades cardiovasculais,  depresións e transtornos de ansiedade. 

Atópase maior concentración de contaminación lumínica nos núcleos urbáns e nas vías iluminadas,  onde a presenza de humanos é maior. Algúns exemplos de causantes deste tipo de contaminación son: iluminación público, tráfico de vehículos, paneis publicitarios, carteis de neón, luces das ventás.

 

– Que podemos facer para reducila?

 • Utilizar sensores de movemento: que encenderán a luz só cando sexa necesario.
 • Usa lámpadas pouco contaminantes: escolle lámpadas cunha eficiencia enerxética maior e menos contaminantes. Reduce a potencia da luz se fose posibel.
 • Non proxectes ao ceo: os cañóns de luz, lásers e outras luces proyectadas ao ceo xeran unha contaminación lumínica moi elevada.
 • Apaga as luces cando non as utilices: non acostumes a deixar as luces acendidas e lembra apagalas cando non sexan necesarias.
 • Utiliza lámpadas LED: reducen o consumo enerxético e o coste de enerxía de forma considerábel.