Persoal investigador do Campus Industrial de Ferrol transforma residuos orgánicos en materias primas coas que fabricar envases para alimentos frescos

Ferrol, 13 de decembro de 2022.- Transformar os residuos orgánicos en materias primas coas que fabricar novos produtos a escala industrial nos eidos do téxtil, calzado ou no do envasado de alimentos frescos cumprindo coas normativas de calidade, compostaxe e reciclaxe da Unión Europea. Este é o obxectivo do proxecto europeo Waste2BioComp: Converting organic waste into sustainable bio-based components que coordina o Centro Tecnolóxico da Industria Téxtil e do Vestiario de Portugal (CITEVE) e no que traballan sete investigadores do Grupo de Polímeros do Centro de Investigación en Tecnoloxías Navais e Industriais (CITENI) do Campus Industrial de Ferrol.

A profesora e investigadora da Universidade da Coruña, María Belén Montero Rodríguez lidera un equipo no que tamén participan os seus homólogos Rebeca Bouza Padín, Maite Rico Varela e Luis Fernando Barral Losada. Completan o grupo de traballo, a investigadora postdoutoral, contratada ao abeiro da convocatoria “Talento Investigador” do Campus Industrial de Ferrol, Zoia Haholkina, e os estudantes do Programa de Doutoramento en Física Aplicada, Danny Robert Moncada Villalobos e Anja Schmidt.

O traballo do equipo da Universidade da Coruña dentro deste proxecto estará orientado exclusivamente ao desenvolvemento e obtención de produtos para o sector do envase e da embalaxe no eido da alimentación. Nesta primeira fase do proxecto, o persoal investigador do Campus Industrial de Ferrol traballa desde o Laboratorio de Polímeros, situado na antiga Escola Universitaria Politécnica de Serantes, na preparación de nano/micro partículas a partir de Polihidroxialcanoatos (PHAs), uns biopolímeros completamente verdes que se obteñen a partires de residuos orgánicos e que son completamente amigables co medio ambiente, biodegradables e biocompatibles. Estas nano/micropartículas serán incluídas en filmes que tamén serán empregados polo equipo da Universidade da Coruña a partires deses PHAs. Nesas partículas encapsularanse determinadas sustancias activas, antimicrobianas e antioxidantes que se irán liberando co paso do tempo e/ou uso para manter frescos e en óptimo estado os alimentos envasados.

Está previsto que nos próximos meses, o equipo liderado pola profesora e investigadora María Belén Montero Rodríguez, se traslade ata o Laboratorio de Plásticos (LabPlast), situado no Centro de Investigación en Tecnoloxías Navais e Industriais (CITENI), para continuar co seu traballo. Nesta segunda fase, crearán cadanseu prototipo, un para filmes flexibles e outro para bandexas ríxidas, ambos os dous de aplicación no sector da alimentación. Estes prototipos serán completamente verdes durante todo o seu ciclo de vida desde a súa produción ata o seu descarte e terán a capacidade de manter os alimentos frescos e en bo estado por máis tempo. O obxectivo desta segunda fase será o de producilos a escala industrial cumprindo coas normativas de calidade, compostaxe e reciclaxe da Unión Europea.

Ao remate do proxecto, presentaranse e produciranse os prototipos de aplicación en tres campos de traballo: no sector do téxtil – fabricando novos tecidos e máscaras – no do calzado – elaborando soletas e solas – e no do envase e da embalaxe – producindo filmes flexibles e envases ríxidos. O proxecto inclúe tamén ensaios de biodegradación para todos os prototipos e a compostaxe de residuos así como a posta en marcha de actividades formativas dirixidas á comunidade universitaria, especialmente, ao persoal investigador e ao alumnado de programas de doutoramento e máster vinculados coa temática.

Waste2BioComp: Converting organic waste into sustainable bio-based components  está financiado pola Unión Europea a través do Horizon Europe Framework Programme e conta cun orzamento de 5.861.763 euros. Participan 13 organizacións de Portugal, España, Alemania, Italia, Francia e Suíza. A Universidade da Coruña é o único organismo español participante e dispón dun orzamento de 373.386 euros e 36 meses para levar a cabo a súa parte do proxecto europeo.

O equipo de traballo liderado pola profesora e investigadora María Belén Montero Rodríguez está a traballar na preparación de materiais de base biolóxica que servirán para fabricar films transparentes ou envases para produtos de alimentación. Todos eles forman parte do Grupo de Polímeros do Centro de Investigación en Tecnoloxías Navais e Industriais (CITENI) do Campus Industrial de Ferrol.
O equipo de traballo liderado pola profesora e investigadora María Belén Montero Rodríguez está a traballar na preparación de materiais de base biolóxica que servirán para fabricar films transparentes ou envases para produtos de alimentación. Todos eles forman parte do Grupo de Polímeros do Centro de Investigación en Tecnoloxías Navais e Industriais (CITENI) do Campus Industrial de Ferrol.